25 Απρ 2012

apoptosis


Από τα προάστια στην Πλατεία Θεάτρου, από την Πλατεία Θεάτρου για την Αθήνα.

Η απόπτωση είναι μια διεργασία προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου. Κατά τη διάρκεια της απόπτωσης το κύτταρο συρρικνώνεται και το κύτταρο αποδομείται και σχηματίζει αποπτωτικά σώματα, τα οποία φαγοκυτταρώνονται, χωρίς φλεγμονή. Η διαδικασία της απόπτωσης είναι καταστροφική και αυτοενισχυόμενη και μη αντιστρεπτή.
Η Αθήνα ένας "ζωντανός" οργανισμός 

τον Ιούνιο